கொரோனா வைரஸ் நெருக்கடியில் கால்நடை வென்டிலேட்டர்கள் மனிதர்களைக் காப்பாற்ற முடியுமா? | ஏபிசி செய்தி – ஏபிசி செய்தி (ஆஸ்திரேலியா)

Translating…

Published on Mar 25, 2020

Australian veterinarians are being asked to help during the COVID-19 pandemic by offering their equipment to treat acute cases of the virus.

While some vets see sense in the idea, others are skeptical that animal ventilators could be used on humans.

Veterinarians around the country could be called on to sacrifice their equipment to help Australian hospitals if the number of coronavirus patients needing ventilation exceeds the number of machines now available.

Read more here: https://ab.co/2WSBMgr

For more from ABC News, click here: https://ab.co/2kxYCZY

You can watch more ABC News content on iview: https://ab.co/2OB7Mk1

Subscribe to us on YouTube: http://ab.co/1svxLVE

Go deeper on our ABC News In-depth channel: https://ab.co/2lNeBn2
You can also like us on Facebook: http://facebook.com/abcnews.au
Or follow us on Instagram: http://instagram.com/abcnews_au
Or even on Twitter: http://twitter.com/abcnews

News Reporter