கேலக்ஸி எஸ் 20 டம்மீஸ் மூன்று எஸ் 20 மாடல்கள் அளவை எவ்வாறு ஒப்பிடுகின்றன என்பதைக் காட்டுகின்றன – சாம்மொபைல்

Translating…

With the Galaxy S20, it’s more or less confirmed that Samsung is no longer interested in offering a compact flagship phone. The smallest of the Galaxy S20 series is expected to have a screen that’s 6.2 to 6.3 inches in size and the largest one is expected to go all the way up to 6.9 inches. But things may not be as bad as those screen sizes may suggest. The smallest Galaxy S20 will be equal in size to the Galaxy S10, according to the folks over at XDA Developers who managed to 3D print Galaxy S20 dummies based on design data received from a case maker.

As we have repeated quite often, the smaller bezels around the display on the Galaxy S20, Galaxy S20+, and Galaxy S20 Ultra would have easily allowed Samsung to keep the overall dimensions quite compact for the screen sizes. As you can see in the picture below, the Galaxy S20 with its 6.2-6.3-inch screen is not substantially bigger than the Galaxy S10 with its 6.1-inch screen. Thanks to the taller aspect ratio, it’s also not as wide as the S10 and should therefore be easier to hold. The reduced display curve should help on that front as well.

However, the most popular of the Galaxy S20 series might turn out to be the Galaxy S20+, which will be the mid-sized model. The S20+ is a bit taller than the Galaxy S10+, but it’s rather negligible considering the S20+ has a 6.7-inch screen and the S10+ has a 6.4-inch display. As for the Galaxy S20 Ultra, it’s just a tad taller than the Galaxy Note 10+ as these dummy models show, but the rounder edges should make it less unwieldy than the Note 10+, although one-handed use will naturally be a chore.

Check out the video from XDA Developers below, and let us know what you think about Samsung moving to 6-inch+ screens as standard for its 2020 flagship.

News Reporter