சாம்சங் கேலக்ஸி எஸ் 10 க்கான நிலையான ஆண்ட்ராய்டு 10 பல நாடுகளுக்கு செல்கிறது – ஜிஎஸ்மரெனா.காம் செய்தி – ஜிஎஸ்மரேனா.காம்

Translating…

After the Android 10 update went live for Galaxy S10 users in Germany, it has expanded to new countries. Right now, S10 owners in South Korea and Panama can update to the stable version of the new software, which includes One UI 2.

Meanwhile, beta testers in India, the UK, Spain and Poland have been allowed to make the jump to stable. If it goes the same way it did in Germany, those still running Android 9 Pie will receive a notification for the full update within a few hours.

Android 10 arrives for beta testers in the UK
Android 10 arrives for beta testers in the UK

If you have a Galaxy S10, S10+ or S10e, you can try manually checking for updates in the Settings (sorry, S10 5G users, there’s no update for you yet).

As for the late 2019 flagship, the Samsung Galaxy Note10 is participating in beta tests in the US and India.

Source 1 | Source 2

News Reporter